#

zich te plooien
naar de lijnen van jouw hand

zich naijverig als tandsteen aan je kleven
mij aan te passen aan je grillig willetje
(mij weer te onthechten)

mij oneindig te laten bedillen
de kinderen teveel op jou te laten lijken

mijn jeugd en beste jaren te vergooien
jou ouder, oud te zien worden
je mijn verval te tonen, en grijze haren,

de passie zien te verflauwen
samen langzaam uit te doven

: niets liever dan dat