#

je ergens nergens op voor-
bereiden: waar doe je dat?

zoek je aan de uiterste rand
van jezelf jezelf op?

of schuif je horizon na horizon
voor je uit, terwijl je zelf blijft?

vasthouden aan een oneigenlijke
onteigening, je voorbereiden –