Wij zijn zeloten als het gaat
Om kleine dingen die we vinden
in groene, onbedorven staat,
en waaromheen wij handen winden.

Geen ding ontsnapt de wurggreep
van stennis, schennis en berouw.
Geen keel die ik niet dichter kneep,
al doe ik dat vooral voor jou.

Jij denkt als nachtegaal te zingen,
maar ik belet je vrije stem
om uit te vliegen, breek ad rem

je vleugels, pootjes, alle dingen
die jou maken maak ik dood.
Maar ook ik zelf raak uit het lood.

© Danny Habets, maart 2024