#

carbonpapier; doorslagen
van het nu en hier

niet meer –

laagje voor laagje vet-
gedrukt || typografie van de ziel

galsteen; dooraderde
lever (zal ik je proeven?)

of de som der delen
delen?

verhuisbericht; we vermenigvuldigen
nog één keer

gisteren met morgen, totdat
de kamer onbewoond
is uitgewoond –

zwerfkeien door het achterraam; het asfalt
nat van de warme regen

© Danny Habets, 2013