Danny Habets (*Maastricht 1971) studeerde van 1990 tot 1996 Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisatie was de poëzie van Jan Engelman binnen de context van het modernistische katholieke tijdschrift De Gemeenschap. Daarnaast schreef hij verschillende artikelen over poëzie en over het werk van Louis Couperus.

Danny Habets is ruim 30 jaar een hartstochtelijk lezer en verzamelaar van boeken. Hij blogt hierover sinds 2009 op het internet (vooral op: www.libri.nl). In zijn artikelen besteedt Danny veel aandacht aan zowel de inhoud van boeken als de materiële aspecten: boekbanden, illustraties, typografie, omslagontwerpen en sporen van vorige bezitters (provenance). Zijn motto daarbij is: “Bibliofilie hoeft geen dure hobby te zijn en het oog wil ook wat.”

Hoewel Danny ook oude drukken (van vóór 1850) verzamelt en bestudeert, ligt zijn specialisme bij moderne uitgaven vanaf ca. 1900: werk van typografen als zijn Maastrichtse stadsgenoten Charles Nypels en A.A.M. Stols, uitgaven van en rondom tijdschrift De Gemeenschap, moderne luxe reeksen met literaire en filosofische klassieken, zoals Ambo-Klassiek, Baskerville Serie, Russische Bibliotheek, en de Grote Bellettrie Serie.